"សង្គមមួយមិនអាចស្គាល់ខ្លួនឯងបានទេ ប្រសិនបើសង្គមនោះពុំមានការចងចាំច្បាស់លាស់អំពីប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ខ្លួន"

លើកកម្ពស់សិទ្ធិ និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌសុខភាពអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម

អ្នកស្មគ្រ័ចិត្តកម្ពុជាចែកកញ្ចប់អនុស្សាវរីយ៍ជូនអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ពីថ្ងៃទី៣០ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២១ ក្រុមការងារអ្នកស្មគ្រ័ចិត្តកម្ពុជាប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានរៀបចំប្រអប់អនុស្សាវរីយ៍ចំនួន ៦៥០ ប្រអប់ ចែកជូនអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម រួមមាន៖ លោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីង ដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ទាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវពីរបបខ្មែរក្រហម និងសុខភាព ក្នុងនោះអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមក្នុងស្រុកបរិបូណ៍ ទទួលបាន ៣៥៨ ប្រអប់, ស្រុកទឹកផុសទទួលបាន ១២២ ប្រអប់, ស្រុករលាប្អៀរ ទទួលបាន៣៦ ប្រអប់, ស្រុកកំពង់លែងទទួលបាន១៧ ប្រអប់, ស្រុកកំពង់ត្រឡាចទទួលបាន ៦១ប្រអប់ និងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ទទួលបាន ៥៦ប្រអប់។

ខ្ញុំនិង ក្រុមការងារអ្នកស្មគ្រ័ចិត្តកម្ពុជាប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំង សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណ លោកយាយ លោកតា អ៊ំពូ មីង ដែលបានចំណាយពេលនិយាយរឿងរ៉ាងដែលឆ្លងកាត់ និងចង់ចាំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម។

អត្ថបទ៖ យី សុឃី

រូបថត៖ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

អ្នកស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ឆ្នាំ និង អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមទទួលប្រអប់អនុស្សាវរីយ៍

 

ដារ៉ារដ្ឋ មេត្តា

ដារ៉ារដ្ឋ មេត្តា

អ្នកសរសេរ ទស្សនាវដ្តីស្វែងរកការពិតនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា អ៊ីម៉ែល៖ truthmeta.d@dccam.org ទូរសព្ទ៖ +៨៥៥ (0) ៧៨ ៦៩៨ ៣៣៣ គេហទំព័រ ៖ www.dccam.org

សោម ប៊ុនថន
និពន្ធនាយក នៃទស្សនាវដ្តីស្វែងរកការពិត
ទូរសព្ទ៖ +៨៥៥ (០) ១២ ៩៩៦ ៧៥០
អ៊ីម៉ែល៖ truthbunthorn.s@dccam.org
©២០២១ រក្សាសិទ្ធិដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

រាល់មតិយោបល់ផ្សេងៗ សូមផ្ញើសារអេឡិត្រូនិចមកកាន់យើងខ្ញុំ