December 8, 2022

សំបុត្រ

ការបង្ការនិងការផ្តន្ទាទោសលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍

អនុសញ្ញាស្តីពីការ​បង្ការ​និងការ​ផ្តន្ទាទោស​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រល័យពូជសាសន៍ តែងតែស្ថិតនៅអម​គ្នាជាមួយនឹង​សេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស ក្នុង​