2021

ស្រាវជ្រាវ

អ្នកស័្មគ្រចិត្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ចែកកញ្ចប់អនុស្សាវរីយ៍ជូនអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនៅខេត្តព្រៃវែង

នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២១ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា បាននាំយកកញ្ចប់អនុស្សាវរីយ៍ដំបូងចែកជូនដល់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម ដែលអ្នកស័្មគ្រចិត្តធ្លាប់បានចុះជួបសួរសុខទុក្ខ និងស្តាប់

ស្រាវជ្រាវ

ជីវិតអកុសលរបស់ម្តាយខ្ញុំ

ម្តាយខ្ញុំឈ្មោះ យី កួន អាយុ ៦៩​ឆ្នាំ។ គាត់គឺជាកូនទី៣ក្នុងចំណោមបងប្អូន៤នាក់។ ម្តាយខ្ញុំមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងភូមិអង្គ ឃុំពពេល ស្រុកបរិបូណ៌ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ គាត់ រៀនសូត្របានតិចតួចណាស់ ហើយគាត់បាន