ដារ៉ារដ្ឋ មេត្តា

ស្រាវជ្រាវ

សមរភូមិផ្លូវច្បាប់ចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងការកាត់សេចក្តីនៃ អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជា

ដំណើរការ​​​នៃការកាត់សេចក្តី​ចុងក្រោយបង្អស់​លើ​ ខៀវ សំផន អតីត​ប្រធាន​គណៈប្រធាន​រដ្ឋ​នៃ​របបកម្ពុជា​ប្រជា​ធិប​តេយ្យ​ បាន​​បិទបញ្ចប់ ​នៅ​ក្នុង​ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២១។ ដំណើរការ​តុលាការ​នេះ​គឺ​ចំណុចរបត់​សំខាន់​មួយ