អនុព័ន្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទស្សនកិច្ចមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកោះថ្ម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

នៅវេលាម៉ោង១១៖៣០នាទីព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ លោក ឡុង ដានី នាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារ កោះថ្ម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានទទួលស្វាគមន៍លោក  Eric T Phillips មន្រ្តីអនុព័ន្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា និងសហការីដែលបានមកទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកោះថ្ម និងពិភាក្សាអំពីការងារស្រាវជ្រាវនៅអតីតតំបន់សមរភូមិ រវាងទាហានសហរដ្ឋអាមេរិក និងកងទ័ពវៀតកុង នៅអំឡុងដើមទសវត្ស៍ឆ្នាំ១៩៧០ ។

អត្ថបទ ៖ ឡុង ដានី នាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារ កោះថ្ម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

រូបថត៖ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

 

អត្ថបទផ្សេងទៀត៖