"សង្គមមួយមិនអាចស្គាល់ខ្លួនឯងបានទេ ប្រសិនបើសង្គមនោះពុំមានការចងចាំច្បាស់លាស់អំពីប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ខ្លួន"

លើកកម្ពស់សិទ្ធិ និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌសុខភាពអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម

ក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា យកកញ្ចប់អនុស្សាវរីយ៍ជូន ជនជាតិចាមក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មារ

ក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកោះថ្ម រួមមាន៖ ឡុង ដានី និង មីន សាណាស់ បានដឹកកញ្ចប់អនុស្សាវរីយ៍ចំនួន១០០កញ្ចប់ ចេញពីការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីចែកជូនដល់សហគមន៍ជនជាតិចាម ដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ បន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់រួចគ្នាក្រុមការងារ និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាប្រចាំស្រុកក្រូចឆ្មារ បានរៀបចំសម្ភារ និងកញ្ចប់អនុស្សាររីយ៍ចេញពីក្នុងរថយន្តដើម្បីវេចខ្ចប់។ នៅម៉ោងប្រមាណជា១៖៤០នាទី រសៀលក្រុមការងារ និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានរៀបចំវេចខ្ចប់កញ្ចប់អនុស្សាវរីយ៍ចំនួន១០០កញ្ចប់រួចរាល់ និងបានយកកញ្ចប់អនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់នោះចែកជូនដល់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដែលក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានសម្ភាសន៍ និងបំពេញតារាងស្ទាបស្ទង់មតិលើគម្រោងសុខភាពនៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅ។

រូបថត៖ ក្រុមការងារខេត្តត្បូងឃ្មុំ

អត្ថបទ៖ ឡុង ដានី

 

 

 

ដារ៉ារដ្ឋ មេត្តា

ដារ៉ារដ្ឋ មេត្តា

អ្នកសរសេរ ទស្សនាវដ្តីស្វែងរកការពិតនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា អ៊ីម៉ែល៖ truthmeta.d@dccam.org ទូរសព្ទ៖ +៨៥៥ (0) ៧៨ ៦៩៨ ៣៣៣ គេហទំព័រ ៖ www.dccam.org

សោម ប៊ុនថន
និពន្ធនាយក នៃទស្សនាវដ្តីស្វែងរកការពិត
ទូរសព្ទ៖ +៨៥៥ (០) ១២ ៩៩៦ ៧៥០
អ៊ីម៉ែល៖ truthbunthorn.s@dccam.org
©២០២១ រក្សាសិទ្ធិដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

រាល់មតិយោបល់ផ្សេងៗ សូមផ្ញើសារអេឡិត្រូនិចមកកាន់យើងខ្ញុំ