"សង្គមមួយមិនអាចស្គាល់ខ្លួនឯងបានទេ ប្រសិនបើសង្គមនោះពុំមានការចងចាំច្បាស់លាស់អំពីប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ខ្លួន"

លើកកម្ពស់សិទ្ធិ និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌសុខភាពអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម

អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ ទទួលកញ្ចប់អនុស្សាវរីយ៍

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្រុមការងារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារ កោះថ្ម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ រួមមាន ៖ ឡុង ដានី និង សុខ វណ្ណៈ បានដឹកកញ្ចប់អនុស្សាវរីយ៍ចំនួន១០០កញ្ចប់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់មជ្ឈ​មណ្ឌល​ឯកសារកោះថ្ម ក្នុងស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ នៅម៉ោង៦៖៣០នាទីល្ងាចថ្ងៃដដែល ក្រុមការងារបានមកដល់ទីរួមស្រុកមេមត់ និងបានស្នាក់នៅទីនោះមួយយប់។ នៅវេលាម៉ោង ៧៖៣០ព្រឹក ថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ លោក ឡុង ដានី និង សុខ វណ្ណៈ បានធ្វើដំណើរទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកោះថ្មបន្តទៀត។ នៅទីនោះ លោក ឡុង ដានី និង សុខ វណ្ណៈ បានផ្តល់កញ្ចប់អនុស្សាវរីយ៍ចំនួន១០០កញ្ចប់ដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាប្រចាំខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីរៀបចំនិងចែកជូនបន្តដល់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដែលអ្នកស្ម័គ្ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា បានសម្ភាសន៍ និងបំពេញតារាងស្ទាបស្ទង់មតិលើគម្រោងសុខភាពកាលពីខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងមក។

អត្ថបទ ៖ ឡុង ដានី នាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារ កោះថ្ម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

រូបថត៖ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

 

ដារ៉ារដ្ឋ មេត្តា

ដារ៉ារដ្ឋ មេត្តា

អ្នកសរសេរ ទស្សនាវដ្តីស្វែងរកការពិតនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា អ៊ីម៉ែល៖ truthmeta.d@dccam.org ទូរសព្ទ៖ +៨៥៥ (0) ៧៨ ៦៩៨ ៣៣៣ គេហទំព័រ ៖ www.dccam.org

សោម ប៊ុនថន
និពន្ធនាយក នៃទស្សនាវដ្តីស្វែងរកការពិត
ទូរសព្ទ៖ +៨៥៥ (០) ១២ ៩៩៦ ៧៥០
អ៊ីម៉ែល៖ truthbunthorn.s@dccam.org
©២០២១ រក្សាសិទ្ធិដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

រាល់មតិយោបល់ផ្សេងៗ សូមផ្ញើសារអេឡិត្រូនិចមកកាន់យើងខ្ញុំ