"សង្គមមួយមិនអាចស្គាល់ខ្លួនឯងបានទេ ប្រសិនបើសង្គមនោះពុំមានការចងចាំច្បាស់លាស់អំពីប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ខ្លួន"

លើកកម្ពស់សិទ្ធិ និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌសុខភាពអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម

អ្នកស័្មគ្រចិត្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ចែកកញ្ចប់អនុស្សាវរីយ៍ជូនដល់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនៅខេត្តសៀមរាប

បន្ទាប់ពីបានចុះសួរសុខទុក្ខ សម្ភាស បំពេញបែបបទស្ទង់មតិ និងប្រមូលរូបថតពីអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមអស់រយៈពេល១ខែកន្លងមក នៅថ្ងៃទី ២៨និង២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅខេត្តសៀមរាប បានវិលត្រឡប់ទៅជួបអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមសារជាថ្មីម្តងទៀត ដើម្បីចែកកញ្ចប់អនុស្សាវរីយ៍ជូនដល់គាត់។ អ្នកស័្មគ្រចិត្ត ចែកកញ្ចប់អនុស្សាវរីយ៍ជូនដល់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងស្រុកចំនួន ៤ នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប គឺស្រុកប្រាសាទបាគង, ស្រុកសូទ្រនិគម,ស្រុកអង្គរធំ និងស្រុកសៀមរាប ដែលក្នុងកញ្ចប់អនុស្សាវរីយ៍នោះរួមមានព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានណែនាំអំពីសុខភាព, សាប៊ូលាងដៃ, ម៉ាស់, នំ, សៀវភៅប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (ពីឆ្នាំ១៩៧៥-១៩៧៩), សៀវភៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ និងការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងប្រវត្តិ​សាស្រ្តពិភពលោក, ឧបករណ៍សង្រ្គោះបឋម, សេវាកម្មពិនិត្យសុខភាពនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឯកជននៅក្នុងសហគមន៍ដោយឥតគិតថ្លៃ, សម្ភារជំនួយដល់ជនពិការ រួមជាមួយកាបូបស្ពាយ និងអាវយឺត។​

អត្ថបទ៖ អ៊ុន សុដាវី អ្នកសរសេរទស្សនាវដ្តីស្វែងរកការពិត

សកម្មភាពអ្នកស័្មគ្រចិត្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ចែកកញ្ចប់អនុស្សាវរីយ៍នៅខេត្តសៀមរាប

រូបថត៖ ក្រុមការងារអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាខេត្តសៀមរាប

អ៊ុន សុដាវី

អ៊ុន សុដាវី

អ្នកសរសេរទស្សនាវដ្តីស្វែងរកការពិតនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា អ៊ីម៉ែល៖ truthsodavy.u@dccam.org ទូរសព្ទ៖ +៨៥៥ (0) ៧៨ ៩១០ ៧០៧ គេហទំព័រ៖ www.dccam.org

សោម ប៊ុនថន
និពន្ធនាយក នៃទស្សនាវដ្តីស្វែងរកការពិត
ទូរសព្ទ៖ +៨៥៥ (០) ១២ ៩៩៦ ៧៥០
អ៊ីម៉ែល៖ truthbunthorn.s@dccam.org
©២០២១ រក្សាសិទ្ធិដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

រាល់មតិយោបល់ផ្សេងៗ សូមផ្ញើសារអេឡិត្រូនិចមកកាន់យើងខ្ញុំ