"សង្គមមួយមិនអាចស្គាល់ខ្លួនឯងបានទេ ប្រសិនបើសង្គមនោះពុំមានការចងចាំច្បាស់លាស់អំពីប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ខ្លួន"

លើកកម្ពស់សិទ្ធិ និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌសុខភាពអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម

អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម ក្នុងខេត្តប៉ៃលិន ទទួលបានកញ្ចប់អនុស្សាវរីយ៍

នៅថ្ងៃទី១៦ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ខេត្តប៉ៃលិន បានចែកប្រអប់អនុស្សាវរីយ៍ចំនួន៣១៨ប្រអប់ ជូនដល់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម បន្ទាប់ពីបានចុះសួរសុខទុក្ខនិងសម្ភាសន៍អំពីដំណើរជីវិតឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមរវាងឆ្នាំ១៩៧៥ដល់ឆ្នាំ១៩៧៩។

សូមអរគុណ អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិន ដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រ ដល់កិច្ចការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា,គណៈគ្រប់គ្រង ព្រះវិហារគ្រិស្ត សាម៉ារី ដែលបានផ្ដល់កន្លែងផ្ទុកសម្ភារ បណ្ណោះអាសន្ន និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា  ខេត្តប៉ៃលិន ដែលបានខិតខំបំពេញការងារកន្លងមក។

អត្ថបទ៖ ដារ៉ារដ្ឋ មេត្តា

រូបថត៖ ឆេង វ៉េង និង អ្នកស្ម័គ្រចិត្តមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ខេត្តប៉ៃលិន

ដារ៉ារដ្ឋ មេត្តា

ដារ៉ារដ្ឋ មេត្តា

អ្នកសរសេរ ទស្សនាវដ្តីស្វែងរកការពិតនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា អ៊ីម៉ែល៖ truthmeta.d@dccam.org ទូរសព្ទ៖ +៨៥៥ (0) ៧៨ ៦៩៨ ៣៣៣ គេហទំព័រ ៖ www.dccam.org

សោម ប៊ុនថន
និពន្ធនាយក នៃទស្សនាវដ្តីស្វែងរកការពិត
ទូរសព្ទ៖ +៨៥៥ (០) ១២ ៩៩៦ ៧៥០
អ៊ីម៉ែល៖ truthbunthorn.s@dccam.org
©២០២១ រក្សាសិទ្ធិដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

រាល់មតិយោបល់ផ្សេងៗ សូមផ្ញើសារអេឡិត្រូនិចមកកាន់យើងខ្ញុំ