ច្បាប់
(5-មីនា-2015)
បន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងចេញសាលក្រមនៅពីថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ផ្តន្ទាទោសជនជាប់ចោទ នួន ជា និងជនជាប់ចោទ ខៀវ សំផន ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង០០២ ដំណាក់កាលទី១ (០០២/០១) អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដែលមានសមាសភាពចៅក្រមជំនុំជម្រះក្តីដដែល បានប្រកាសបន្តបើកសវនាការដេញដោលលើភ័ស្តុតាង
(5-មីនា-2015)
ក្រោយពីមានការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការពីសំណាក់សហ ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ នៅទីបំផុតជន សង្ស័យពីររូបក្នុងចំណោមជនសង្ស័យ
(6-កុម្ភៈ-2015)
នៅថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានសម្រេចផ្តល់វិធានការការពារចំពោះសាក្សីមួយរូបឈ្មោះ ស្រី ថន
ពីមុន1234បន្ទាប់មក
ទស្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
ចំណងជើងវិទ្យុ
ឯកសារវីដេអូ
ឯកសារវីដេអូ
កម្រងរូបថត