ច្បាប់
(10-វិច្ឆិកា-2015)
ដោយសារជនជាប់ចោទ អៀង សារី ស្លាប់នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា និងការដោះលែងប្រពន្ធរបស់គាត់នៅឆ្នាំ២០១២ ដែលមានជំងឺភ្លេចភ្លាំង មានតែមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះ កំពុងត្រូវបានជំនុំជម្រះក្នុងសំណុំរឿង០០២ នៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា។ ជនជាប់ចោទ ខៀវ សំផន បានទាមទារបញ្ជូនខ្លួនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បី
(10-វិច្ឆិកា-2015)
វគ្គនេះផ្តោតសំខាន់ទៅលើការវិវត្តនៃការអត់ឃ្លាន និងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងការអត់ឃ្លានដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម និងស្វែងយល់ថា តើមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសំខាន់ៈបានដឹងអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនៅរបបខ្មែរក្រហម? សំណួរទាំងអស់ខាងលើនេះមានសារសំខាន់ក្នុងការកំណត់ថាតើគោលនយោបាយ
(2-វិច្ឆិកា-2015)
ការផ្សាយវគ្គទីពីរនេះ ផ្តោតទៅលើប្រវត្តិដើមដំបូងនៃការធ្វើឱ្យមានការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ទស្សនៈផ្សេងៗអំពីមូលហេតុដែលបណ្តាលឱ្យមានការស្លាប់ហួសប្រមាណ ក៏ដូចជាហេតុផលមួយចំនួនដែលអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនមានការពិបាកក្នុងការកំណត់ថាតើមានប្រជាជនចំនួនប៉ុន្មាននាក់ដែលបានស្លាប់ ដោយសារការអត់ឃ្លាននៅក្នុងប្រទេស
(29-តុលា-2015)
ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានទទួលនូវដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឱ្យស៊ើបសួរលើកទី២ របស់សហព្រះរាជ្ញានៅក្នុងសំណុំរឿង០០៣ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨ ពីការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញានាថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩។
(29-តុលា-2015)
តួនាទីរបស់ អៀង សារី នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានលាតត្រដាងតាមរយៈការអានដីកាដំណោះស្រាយទាក់ទង នឹងអង្គហេតុ និងតួនាទីរបស់ជនជាប់ចោទម្នាក់ៗកាលពីថ្ងៃទី១២-១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ ដោយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដូចខាងក្រោម ៖
(28-តុលា-2015)
ការបញ្ជាក់ឡើងវិញរបស់អង្គជំនុំជម្រះទៅលើការដោះលែង អៀង ធីរិទ្ធ ដែលជាជនជាប់ចោទម្នាក់ក្នុងចំណោមបួននាក់ នៅក្នុងសំណុំរឿង០០២ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ បានក្លាយជាសញ្ញាណមួយក្នុងការជំរុញឱ្យមានការពិនិត្យមើលទៅលើអារម្មណ៍ជារួមរបស់សាធារណជនចំពោះដំណើរការផ្លូវច្បាប់នេះ។ អត្ថបទនេះមិនសំដៅឆ្លើយតប ឬចោទសួរពី
(27-តុលា-2015)
អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុង តុលាការកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចលើកទីបីមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការថតខ្សែអាត់សំឡេង ឬវីដេអូ នៅពេល អៀង សារី កំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំខ្លួនក្រោមសាលសវនាការ។
(26-តុលា-2015)
ក្រុមមេធាវីការពារក្តីករណី០០២ នៅអង្គជុំនំជម្រះវិសាមញ្ញោនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានលើកឡើងដដែលៗអំពីភាពមិនប្រក្រតីនិងភាពមិនស៊ីសង្វាក់នៃវិធីសាស្ត្រថតសំឡេងបទ សម្ភាសន៍របស់ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចំពោះ មុខអង្គសវនាការ។ កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០១២ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង បានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនូវសេចក្តី
(21-តុលា-2015)
នៅថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដោយធ្វើការបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿង០០២ឱ្យទៅជាផ្នែកតូចៗ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យខ្លួនអាចជ្រើសរើសយកអង្គហេតុ ឬបទចោទប្រកាន់ត្រង់ផ្នែកណាមួយក្នុងដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះ ដើម្បីយកមកបើកសវនាការ។ ផ្នែកដំបូងដែលអង្គជំនុំ
(20-តុលា-2015)
សេចក្តីផ្តើមៈ
សិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយតប (right to remain silent) គឺ ជាសិទ្ធិមួយក្នុងចំណោមសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានសំខាន់ៗផ្សេងទៀតរបស់ជនជាប់ចោទ ដែលត្រូវបានធានាដើម្បីទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌។ សិទ្ធិនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានច្បាប់ជាតិ និងអន្តរជាតិ ដូចជាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋ និងសិទ្ធិ
(5-តុលា-2015)
បញ្ហាសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោទក្នុងការចូលរួមសវនាការ នៅក្នុងសំណុំរឿង០០២ គឺនៅតែជាបញ្ហាចម្បងមួយដែលអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា កំពុងប្រឈមពីមួយថ្ងៃទៅមួយ ថ្ងៃ ដោយសារតែវ័យចំណាស់ និងរោគព្យាធិយាយីជនជាប់ចោទ។ បញ្ហានេះបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីស្វែងរកយុត្តិធម៌
(30-កញ្ញា-2015)
ខណៈពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ឈានបញ្ចប់វិស្សមកាលរដូវក្តៅដែលមានរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍របស់ខ្លួន ចក្ខុរបស់សាធារណជនចាប់ផ្តើមសម្លឹងទៅមើលបុគ្គលិកថ្មីបំផុតរបស់តុលាការ «ដែលគ្រប់គ្នារំពឹងទុក» និងសម្លឹងទៅរកកិច្ចការដែលមានលក្ខណៈចម្រូងចម្រាសករណី០០៣ និង០០៤ ដែលអាចឈានទៅរកការបិទដំណើរ
(16-កញ្ញា-2015)
សេចក្តីផ្តើម:
ឃុំស្វាយឃ្លាំង គឺជាឃុំមួយក្នុងចំណោមតំបន់តស៊ូរើបម្រះ របស់ជនជាតិចាមប្រឆាំងរបបខ្មែរក្រហម (១៩៧៥-១៩៧៩)។ ដោយឡែកថ្ងៃនេះ ឃុំស្វាយឃ្លាំងត្រូវបានជ្រើសរើសជាកន្លែង ដើម្បីប្រារឰកម្មវិធីវេទិកាសាធារណៈតាមភូមិ ដើម្បីចែករំលែក ដល់សាធារណជននូវរឿងរ៉ាវថ្មីៗ
(15-កក្កដា-2015)
ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃគម្រោងសង្កេតការណ៍ដំណើរកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម នៅក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០១១ សមាជិកក្រុមនៃគម្រោងនេះ បានចូលរួមសង្កេតការណ៍នៅគ្រប់សវនាការនៃសំណុំរឿង០០២ ដំណាក់កាលទី១ (ឬហៅម៉្យាងទៀតថា សំណុំរឿង០០២/០១) ទាំង២១២ថ្ងៃ រហូតដល់ថ្ងៃដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានចេញសាលក្រមផ្តន្ទាទោស
(8-កក្កដា-2015)
កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ ម៉ាក ហាមិន បានប្រកាសលាលែងពីតំណែងជាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការ កម្ពុជា។ ចៅក្រម ម៉ាក ហាមិន បានលើកឡើងថា លោកមានការសោកស្តាយដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុត ចំពោះការដាក់សំណើសុំលាលែងពីតំណែង ដោយសារតែមូលហេតុផ្ទាល់
(26-មិថុនា-2015)
នៅពេលបច្ចុប្បន្ន ទោះបីជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចេញសាលក្រម ដាក់ទោសជនជាប់ចោទ នួន ជា និង ខៀវ សំផន ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅក្នុងសំណុំរឿង០០២ ដំណាក់កាលទី១ (ឬហៅម៉្យាងទៀតថា សំណុំរឿង០០២/០១) កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ហើយក៏ដោយ  ជនជាប់ចោទទាំងពីររូបនៅតែត្រូវបានសន្មតថា
(17-មិថុនា-2015)
សេចក្តីផ្តើម
នៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ទាំងនៅតុលាការអន្តរជាតិ និងតុលាការក្នុងស្រុក «ភ័ស្តុតាង» ជាធាតុសំខាន់បំផុត ដែលចៅក្រម ឬក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ ត្រូវពឹងផ្អែកលើដើម្បីយកមកធ្វើការពិចារណា និងធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការសម្រេចសេចក្តីរបស់ខ្លួន។ ដើម្បីដាក់បុគ្គលណាម្នាក់ឱ្យទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌ ចាំបាច់ត្រូវមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ និងអាច
(15-មិថុនា-2015)
ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ជាបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរមួយក្នុងចំណោមបទល្មើសធ្ងរធ្ងន់ដទៃផ្សេងទៀតនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិ និងត្រូវបានផ្តល់និយមន័យផ្សេងៗគ្នា ដោយតុលាការអន្តរជាតិនានាទៅតាមបរិបទជាក់ស្តែងនៃរឿងក្តីដែលបានកើតឡើង។
(4-មិថុនា-2015)
នៅក្នុងបរិបទនៃសាលាក្តីខ្មែក្រហម ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងជនទាំងឡាយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ដោយគាំទ្រការចោទប្រកាន់។ ការចូលរួមរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅសាលាក្តីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរ
(1-មិថុនា-2015)
តុលាការកូនកាត់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដោយមិនដឹងខ្លួន នៅពេលដែលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយបានមើលរំលងនូវការជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ទីក្រុងអាន អាបឺរ រដ្ឋមីឈីហ្គែន ៖ អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឈមនឹងការសាកល្បងយ៉ាងលំបាកចំពោះទំនុកចិត្ត។ ប្រមាណជាងមួយទសវត្សកន្លងមក អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការគាំទ្រចំពោះ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ឬហៅកាត់ថា (អ.វ.ត.ក)
ទស្សនាវដ្តីនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
ចំណងជើងវិទ្យុ
ឯកសារវីដេអូ
ឯកសារវីដេអូ
កម្រងរូបថត